Στόχοι

Το πρόγραμμα ΓΕΩΤΟΠΙΑ έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε αφενός να συμβάλλει στην ανάδειξη και προστασία της γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς, που αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα των δύο περιοχών, και αφετέρου στην αξιοποίησή τους με ήπιο τρόπο (γεωτουρισμός) με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται μέσα από το ΓΕΩΤΟΠΙΑ επιδιώκουν:

  • την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, 
  • την αειφορική οικονομική τους ανάπτυξη με την προώθηση του γεωτουρισμού και άλλων συναφών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού,
  • την ένταξη των δύο περιοχών στα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και της UNESCO.