Οδικές Γεωδιαδρομές

Στην περιοχή του Πάρκου, έχουν σχεδιαστεί δύο οδικές γεωδιαδρομές οι οποίες ακολουθούν καταρχάς το δίκτυο των επαρχιακών δρόμων αλλά και άλλων δευτερευόντων.

Γεωδιαδρομές του Φυσικού Πάρκου Σητείας

  • Γεωδιαδρομή 1
    Παλαίκαστρο - Λύδια - Μόδι - Ξηρολίμνη - Καρύδι - Πλατύβολο - Άνω Περιστερά - Αδραβάστοι - Πηγή Φλέγα – Παλαίκαστρο
  • Γεωδιαδρομή 14
    Παλαίκαστρο - Βάι - Μονή Τοπλού – Παλαίκαστρο