Ποδηλατικές Γεωδιαδρομές

Εκτός από τις καθαρά πεζοπορικές γεωδιαδρομές έχουν σχεδιαστεί και δύο ακόμη, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο!

Βεβαίως, για τους εξασκημένους στο συγκεκριμένο σπορ, με ποδήλατο μπορούν να γίνουν και οι οδικές διαδρομές 1 και 14, οι οποίες όμως απαιτούν μεγάλες φυσικές αντοχές! Ειδικότερα η γεωδιαδρομή 1 προσφέρεται και για ποδήλατο καθόσον σε σημαντικό μήκος διασχίζει χωματόδρομους με ελάχιστη κίνηση οχημάτων!

Γεωδιαδρομές του Φυσικού Πάρκου Σητείας