Αναρρίχηση Βράχου

Στην είσοδο του Φαραγγιού των Νεκρών από την Κάτω Ζάκρο, έχουν χαρακτεί αρκετές αναρριχητικές διαδρομές στα κάθετα ασβεστολιθικά πρανή. Οι περισσότερες διαδρομές διαθέτουν μόνιμη ασφάλιση σε όλο το μήκος τους και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα βαθμού δυσκολίας τόσο για αρχάριους όσο και για πολύ προχωρημένους.