Βιβλία

ΘΕΩΡΙΑ (pdf)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ ΖΑΚΡΟΥ (pdf)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ (pdf)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (pdf)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΡΥΔΙΟΥ (pdf)